Informacje o reklamacjach
Jeśli zrealizowane przez PanGPS zamówienie nie spełnia Państwa wymagań prosimy o przesłanie reklamacji na głównego maila firmy: biuro@pangps.pl lub zgłoszenie telefoniczne 12 783 73 25 ewentualnie 601 186 386. Dołożymy wszelkich starań aby szybko wyjaśnić i rozwiązać zaistniały problem czy sytuację.

Warunki zwrotu towarów – ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
Jeśli zakupiony przez Państwa towar nie spełnia oczekiwań można go zgodnie z polskim prawem zwrócić.

Konsument wykorzystuje swoje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu – do 14 dni od zakupu towaru. Konsument następnie ma obowiązek odesłać towar w przeciągu 14 dni. Ustawa daje przy tym konsumentowi możliwość odstąpienia w formie pisemnej.
– rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez ARDERO, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
– konsument rozumiany jako osoba fizyczna, prawa zwrotu nie dotyczą firm

Zgodnie z Ustawą konsument nie może dokonać zwrotu:
– nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
– towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
– usług w zakresie gier hazardowych.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.

Aby dokonać zwrotu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres:
ARDERO os. Piastów 8/14 31-623 Kraków lub w formie elektronicznej (zeskanowanego i podpisanego oświadczenia woli) na adres: biuro@pangps.pl

W razie odstąpienia od umowy, to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (art. 7 pkt 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów).

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez ARDERO świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Po wysłaniu pisma z odstąpieniem od umowy należy wysłać sprzęt na adres :
Adres wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

ARDERO
os. Piastów 8/14
31-623 Kraków

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (link).
Jest również możliwość kompensaty czyli rozliczenia z nowym zamówieniem Klienta.