Informacje ogólne
Gwarancja na sprzedawane przez nas towary obowiązuje na podstawie dokumentu sprzedaży, który Państwo otrzymali. 
W razie stwierdzenia usterki należy przesłać zgłoszenie reklamacyjne na adres biuro@pangps.pl 

Dodatkowe pytania dot. gwarancji lub reklamacji należy kierować na maila biuro@pangps.pl

Reklamowany lub podlegający gwarancji produkt należy wysłać na adres:
ARDERO os.Piastów 8/14 31-623 Kraków

Warunki realizacji serwisu
Na rozpatrzenie reklamacji i realizację gwarancji zgodnie z polskim prawem mamy 14 dni roboczych. Jeśli naprawa wymaga dodatkowych wysyłek do serwisów zewnętrznych lub sprowadzenia części do serwisu czas ten może ulec przedłużeniu. O przedłużeniu okresu realizacji serwisu informujemy mailowo lub telefonicznie.
Serwis odsyłają Państwo na swój koszt na adres naszego serwisu. Koszt odesłania reklamacji do Państwa ponosi nasza firma.

Gwarancje zewnętrzne
Jeśli produkt posiada zewnętrzną gwarancję producenta procedura serwisowa opisana powyżej nie ma zastosowania. 
Podstawową formą realizacji gwarancji jest wtedy serwis producenta sprzętu. W takich przypadkach do sprzętu jest załączona informacja o gwarancji oraz blankiet takiej gwarancji albo informacja o jej rejestracji przez stronę www. 
Gwarancję zewnętrzną zgłasza się bezpośrednio w serwisie producenta – za pomocą maila lub telefonicznie pod podanymi 
w warunkach gwarancji kontaktami. Transport w przypadku gwarancji zewnętrznej w obie strony pokrywa producent. 
W przypadku gwarancji zewnętrznej PanGPS jest jedynie pośrednikiem w komunikacji, gwarantem jest natomiast producent sprzętu.